About the IKHS - Machon Lelimudei Kiddush Hachodesh

CHABAD JEWISH COMMUNITY CENTER OF THE SPACE COAST

 

שלום וברכה,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מהיום הנני בזה לכתוב לך בענין הפגישה שלי עם מר אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי, שכרגע הוא משתייך לחללית מס' STS-107 שלפי התכנית צריכה לטוס לחלל ב-27 ליוני, 2002.

מאוד התפעלתי והתרשמתי ממר רמון ובפרט מאהבתו וחיבתו ליהדות וארץ ישראל, הוא שוחח איתי והעלה את השאלה הבאה אילי בתור הרב הרשמי של תחום NASA ושאלתו היא: בנוגע לזה שעליי להיות על החללית בשבת, מה עלי לעשות כדי לשמור השבת ולפי איזה שעון עליי ללכת כדי לדעת זמני כניסת ויציאת השבת.

כפי מה ששוחחנו בטלפון, בתשובתי איליו סיפרתי לו את סיפור אדמו"ר הזקן כששהה בלינינגרד ולא היה באפשרותו לדעת את זמן השקיעה, והוספתי לו שכרגע נראה לי שעליו לספור 24 שעות זמניות מהרגע שהחללית מתחילה לטוס מ-Cape Canaveral (מקום שיצא שם), אך הוספתי שאני אברר עוד בנושא ואחזור אליו עם תשובה בנידון.

כידוע לך, שאלה זאת כבר נידונה באריכות אצל כמה וכמה פוסקים, אלא שזה לפי עניות דעתי הפעם הראשונה ששאלה כזו נשאלת לא רק באופן תאורטי אלא למעשה בפועל, ולכן מרגיש הנני צורך שלפני שאחליט על פסק הלכה למעשה בפועל, שעליי להתייעץ בנידון עם מומחים בנידון כיון שנוגע למעשה בפועל.

ולכן הנני פונה איליו, כיון שכידוע הינך בקי בכמה וכמה תשובות בנידון, וכבר התעסקה בעבר בנושא הזה.

כמו שהזכרתי, מר אילן, רוצה מאוד ומוכן לספור עשרים וארבע שעות, אך הוא מעוניין לספור אותם לפי שעון ארץ ישראל, ובפרט שהוא אזרח הארץ. (מקום שנהגו – כפי דבריו).

אודה לך מאוד אם תוכל להיות לי בעזר בהנ"ל ובהקדם האפשרי.

בתודה מראש,

הרב חיים צבי קאניקאוו.