מגילה הכתובה בין הכתובים

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

MS Word להורדת השיעור

 

 

Shiur Code: 4253

Scan this code to view online:

גנוזות - מסכת מגילה