הגשר והקשר בין פורים לפסח

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

 

 

The Shiur was given on כ' אדר תשע"ח

Shiur Code: 8038

Scan this code to view online:

על הקשר בין פורים לפסח # אדר תשמ"ז
(ספרית הקלטות על שם יחיאל ומריאן לרנר)