פסח ושלמים

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

 

 

The Shiur was given on כ"ז אדר תשע"ח

Shiur Code: 8042

Scan this code to view online:

פסח - שיעורים ושיחות
(ספרית הקלטות על שם יחיאל ומריאן לרנר)