אם אין קמח אין תורה

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

 

 

Shiur Code: 8838

Scan this code to view online: