תכנית בני חו"ל

  Phoneטלפון Email דוא"ל
נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג 052-6164200 [email protected]
ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף 052-3064315 [email protected]
ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן 050-2520663 [email protected]
המשגיח, הרב שרון יוסט 058-6644231 [email protected]