הננו מצטערים להודיע על פטירתו של בוגרנו הרב אליעזר ולדמן זצ"ל ראש ישיבת ניר, קרית ארבע (מחזור תשי"ז)

הודעות