הננו מצטערים להודיע על פטירתה של גב' רחל גוב ארי ע"ה אמא של בוגרנו ר' יניב משה עקיבא (מח' תשנ"ד) והרב שי גוב ארי (מח' תשנ"ח)

הודעות