הננו מצטערים להודיע על פטירתה של גב' אורה שבח ע"ה אמם של בוגרנו ר' אור שבח (תשס"ג), ר' שי שבח (תשס"ח) ר' טל שבח (תשס"ט)

הודעות