הננו מצטערים להודיע על פטירתו של ר' אמוץ אליאש ז"ל אביו של בוגרנו ר' ניתאי אליאש (תשנ"ח), ואחיו של ד"ר אחיה אליאש (תשכ"ו)

הודעות