ישיבת כרם ביבנה

שכל ורגש

שגיא מזוז

בפרשתנו נמשך תהליך גאולתם של עם ישראל ממצרים. מי שמוביל את תהליך הגאולה הוא כמובן משה רבינו, גדול הנביאים, מושיעם של ישראל ונותן התורה. אולם אם אנחנו היינו אלוקים או אם נקרא את החומש ללא ידע מוקדם כי משה יצליח בשליחותו וכו', היינו בוחרים אדם אחר להיות מנהיג במקום משה, היינו בוחרים באחיו הגדול, באהרן. לאהרן יש יתרונות רבים על משה - הוא גדול יותר בגיל, הוא גדל יחד עם בני ישראל בניגוד למשה שגדל בבית פרעה ולאחר מכן נמלט למדין, עם ישראל אוהב אותו, הוא רודף שלום ואוהב שלום, הוא יודע לדבר עם מלכים בניגוד למשה שהוא כבד פה וכבד לשון. למרות כל הסיבות הנ"ל הקב"ה בוחר במשה ולא באהרן לגאול ולהנהיג את עם ישראל, השאלה שיש לשאול הינה - מדוע? שאלה זו איננה שאלה שלנו ולא של אחד הפרשנים אלא שאלתו של משה רבינו עצמו! כשהקב"ה מטיל עליו את השליחות לגאול את עמ"י משה מציע לקב"ה "שלח נא ביד תשלח" (ע"פ תשובתו של הקב"ה, שם רואים שכוונת משה הייתה שהקב"ה ייקח את אהרן) והקב"ה לא מקבל את הצעתו של משה ובוחר במשה. מדוע? ננסה לענות על כך ע"פ שאלה מפרשתנו.


לאחר כל מכה מעשרת המכות פרעה קורא למשה ואהרן בבקשה שהמכה תיפסק, חוץ ממכת חושך שבה פרעה קורא רק למשה: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה נְטֵה יָדְךָ עַל הַשָּׁמַיִם וִיהִי חֹשֶׁךְ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם וְיָמֵשׁ חֹשֶׁךְ... וַיִּקְרָא פַרְעֹה אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר לְכוּ עִבְדוּ אֶת ה'..." מאי שנא מכת חושך משאר המכות? (ותמיהני, שלא ראיתי אף פרשן שמתייחס לזה [חוץ מהכלי יקר שתשובתו תמוהה ביותר בעיני. הוא מתרץ שפרעה ידע שכאשר משה נולד נתמלא הבית אור ולכן הוא חשב שמשה הינו סגולה לסילוק החושך, ולכן קרא רק לו. הדברים תמוהים כל כך שאין צורך לפרט את התמיהות], אם מישהו מכיר התייחסות (רצינית) לכך אשמח שיידע אותי).


נראה ליישב את שתי התמיהות הנ"ל ע"פ דברי המדרש המפורסמים. המדרש מסביר ש"חמושים עלו בני ישראל" הכוונה כי רק חמישית מעם ישראל נגאלו ממצרים, 4/5 מעם ישראל נהרגו ע"י הקב"ה במכת חושך (ודווקא במכת חושך ע"מ שהמצרים לא יראו שהקב"ה הורג בעמו). כשאהרן ראה את המחיר הנורא שהגאולה גובה, הוא לוקח צעד אחורה (במודע או שלא במודע). אם המחיר של הגאולה היא מוות של חלק גדול כ"כ בעם ישראל, אזי הוא איננו רוצה להיות הגואל, איננו רוצה להיות המנהיג. לאחר מכת חושך פרעה מוצא רק את משה. היכן אהרן? כבר אמרנו, לקח צעד אחורה.


משה, בניגוד לאהרן, מבין כי בתהליך, ובטח בתהליך מורכב כמו גאולה גשמית ורוחנית של עם, ישנם קשיים, יש עליות וירידות, ופעמים צריך שאנשים ייפגעו ואף ימותו בשביל להשלים מהלך גדול וחשוב יותר. אהרן מרוב אהבתו לכל אדם התקשה להכיל רעיון זה (גם אם הבינוֹ בשכל). היתרון שיש למשה שמסוגל להמשיך בדרך הנכונה למרות הכאבים שבדרך, גובר על שאר היתרונות שיש לאהרן על משה ולכן משה נבחר להיות מנהיג וגואל ולא אהרן.


עפ"ז נסביר עניין נוסף: כשמשה יורד מהר סיני הוא רואה שעם ישראל חוטא בעגל ומיד אוסף אליו את בני לוי (שלא חטאו בעגל) והם הורגים 3000 איש מבני ישראל שעבדו את העגל, וראה בכוזרי שמאריך לסנגר על עם ישראל שמכל העם רק 3000 איש חטאו בעגל, אולם הסנגור על עם ישראל הינו קטרוג גדול על אהרן - בשלמא אם כל עם ישראל רוצה לעבוד עבודה זרה, אז אפשר לסנגר על אהרן שפחד שיהרגוהו ולא הייתה לו ברירה וכדו', אבל אם רק 3000 איש רצו לעבוד את העגל, אזי היה לאהרן לעשות כמו משה - לאסוף את העם ולהרוג את החוטאים, ומדוע אהרן לא עשה כן?
אלא, אהרן הולך לשיטתו - הוא רוצה שעם ישראל יגאל והוא רוצה שעם ישראל יעבוד את הקב"ה ולא עבודה זרה, אבל אם המחיר הינו פגיעה והריגה של חלק מעם ישראל, אהרן מקבל 'רגליים קרות'.


וגם משה אזיל לשיטתיה - בשביל לחנך את עם ישראל שלא יעבדו ע"ז צריך שיהרגו 3000 איש? עם כל הצער והכאב שבדבר הוא עושה זאת. השכל גובר על הרגש. וזה אחת התכונות החשובות ביותר של מנהיג - שהשכל ינהיג את הרגש ולא להיפך. ויש לזכור שכל אדם הוא המנהיג של עצמו. 


(פורסם בעלון אשכולות 636 - פרשת בא תשע"ו)

 

 

השיעור ניתן בה' שבט תשע"ו

קוד השיעור: 6818

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת בא (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
אור ישראל שוורץ
ע K
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע K
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע K
אבישי אהרוני
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K