ישיבת כרם ביבנה

אשכולות 418 # אמור תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


'ממחרת השבת'
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


לדרכה של הנהגה מכבדת
אסף ספייב (א')


'מאי דהוה הוה' | ביאור ברמב"ם בהלכות אישות
יעקב פלדמן (ה')


'עבודה עברית' | חלק ב'
ר' דניאל סגרון


קיפול טלית בשבת ומקלחת בשבת
ר' איתן גרתי

 

 

השיעור ניתן בט"ז אייר תשע"ז

קוד השיעור: 7605

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת אמור
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב עדי יהודה נוסבאום
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K