ישיבת כרם ביבנה

זמורות 150 - כסלו תשע"ז

תוכן העלון:

מאמר עורך
איתיאל סופר

לפוקדו בברית ושבועה
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א

'כיתרון האור מן החושך'
יוחאי רפאל שריקי

שלושים (ואחד) גיבורי דוד
בן-ציון סופר

הכּר את המבקר! רב"ט יהונתן מדמון

עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון