זמורות

תוכן העלון:

שולחן עורך
ר' איתיאל סופר

נחמו נחמו עמי
הרב אברהם ריבלין שליט"א, משגיח רוחני

לזהות את מאבק הדור
ר' דניאל סגרון

כי נר מצוה ותורה אור
יעקב פלדמן (ד')

הכּר את המבקר # סג"מ אורי רוזנבלט

עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון