ישיבת כרם ביבנה

יהודה יעלה

בשנת תשס"ח נחנכה ספריה חדשה לזכותו של יהודה יקוטיאל כ"ץ הי"ו במעמד חנוכת הספריה מחברותיו וספריו האישיים נתרמו לספריה זאת. כמו כן המשפחה תרמה קרן לעידוד לכתיבת מאמרים תורניים אשר במסגרתה מחולקות המלגות בכל שנה בחנוכה לשלושה מתוך המאמרים הנבחרים.

מתוך המאמרים שנכתבו לזכותו.