ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו

ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו

BackBack to Main Page

By: ש''י לאו

רעיון לפרשת מקץ - שבת חנוכה

MS Word Download the Shiur

Shiur ID: 2492

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
הרב דוד הורדן שליט"א
ע
ר' אלעד פרץ
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Avraham Rivlin
Rav Avraham Rivlin
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע