ספריית השיעורים של הרב גולדוויכט זצ"ל
הוקדשה לעילוי נשמת
הרב צבי ב"ר שמואל יוסף ריעדער זצ"ל, נלב"ע כ"א בניסן, שביעי של פסח, תשע"ה,
אסתר צירל ב"ר יונה ריעדער ע"ה, נלב"ע ט"ו בניסן ליל סדר ראשון תשע"ה,
ישראל חיים בן אפרים פינשאווער ז"ל, נלב"ע ביום כ"ז ניסן תשע"ז.
על ידי אפרים בן ישראל חיים ואשתו חיה בת הרב צבי פינשאווער

~ ~ ~

תודה לבוגרים והידידים שמסרו שיעורים למאגר.
נשמח לקבל חומרים נוספים ולהוסיף למאגר.
אם בידכם שלחו לנו הודעה ונהיה בקשר

~ ~ ~

חיפוש במאגר השיעורים:


מרן ראש הישיבה זצ"ל

מרן ראש הישיבה זצ"ל נולד בחודש אלול שנת תרפ"ה בירושלים בחצר שטרויס (הידועה מגדולי המוסר שהתגוררו בה), לאביו הרה"ח ר' ישראל אלעזר גולדוויכט זצ"ל מחשובי עדת החסידים בירושלים והוא בן לאחת המשפחות המיוחסות בעיר, דור תשיעי בירושלים.

תחילת תלמודו למד בת"ת תורת חיים אך בגיל צעיר עבר ללמוד בת"ת עץ חיים תחת השגחתו של הגה"צ הרב אריה לוין זצ"ל. בעלותו במעלות התורה והיראה הפך לתלמידו המובהק של זקן ראשי הישיבות שבאותו הדור הגאון הרב ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל ראש ישיבת עץ חיים הגדולה. בד בבד בהיותו עדיין בשנות צעירותו התקרב קירבה גדולה למרן הרב מבריסק- הגאון הרב יצחק זאב סולוביצ'יק זצ"ל ובמשך כמה שנים יצק מים על ידיו, ורכש לעצמו מקום כאחד העילויים של ירושלים, וכן נתקשר קשר עמוק עם מרן האדמו"ר מגור-"הבית ישראל".

משיעורי הרב

ציטוטים