הוספה בדין רביה והמשכה במקוה

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

MS Word להורדת השיעור

 

 

Shiur Code: 5039

Scan this code to view online: