פרקי אבות #01 א, ג: גווני ה"לשמה" בעבודה

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם (אבות א, ג)

 

 

Shiur Code: 8718

Scan this code to view online:

אבות א, ג: גווני הלשמה בעבודה - תפיסת עומק בפגם שבבקשת הניסיון ובמשמעה של תפילה.