פרקי אבות #02 ב, ד: בטל רצונך!

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

תפיסת עומק בעבודה לשמה

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא...  הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך (אבות ב, ד)

 

 

Shiur Code: 8719

Scan this code to view online:

אבות ב, ד: בטל רצונך - תפיסת עומק בעבודה לשמה