פרקי אבות #03 ב, יב: מורשה - התקן עצמך ללמוד תורה

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות ב, יב)

 

 

Shiur Code: 8720

Scan this code to view online:

פרקי אבות ב, יב: מורשה - התקן עצמך ללמוד תורה