הננו מצטערים להודיע על פטירתו של ר' אליהו אמסלם ז"ל אחיו של בוגרנו אב"ד אשדוד, הרב משה אמסלם (תשמ"ה).

הודעות