ישיבת כרם ביבנה

תנ"ך, אמונה ומחשבה

הישיבה רואה בלימודי האמונה נדבך חשוב, הן בידיעת התורה והן בבניין אישיותו של התלמיד. הישיבה בנתה תכנית, שבה מתחיל התלמיד כבר משיעור א' בלימוד שיטתי, המקיף הן ספרי מחשבה מהראשונים, והן מהאחרונים, וכמובן ממרן הרב קוק זצ"ל.

במסגרת לימודי האמונה מוסר ראש הישיבה שיעורים בתורת הרב לכל השיעורים החל משיעור א' וכלה בכולל האברכים.

לימוד התנ"ך בישיבה מלווים בשיעוריו המאלפים והמיוחדים של הרב אברהם ריבלין שליט"א, המשגיח הרוחני לשעבר.

השאיפה היא שבסוף חמשת השנים יוכל התלמיד לבנות לעצמו עולם רוחני שלם, עם תפיסת עולם מוצקה המושתתת על תורתם של אבות עולם המחשבה היהודי.