ישיבת כרם ביבנה

השירות הצבאי

הישיבה רואה בשירות הצבאי מצוה וזכות. הגיוס לצבא נעשה באזור פסח (מרץ) שנה ב', למשך כארבעה עשר חודש.

הישיבה דואגת להכנת הבחורים לצבא, הן במישור ההלכתי – ע"י שיעוריו של הרב אפרים רובינשטיין שליט"א, פוסק הישיבה, הן מהבחינה המנטלית והן מהבחינה הרוחנית, ע"י שיעורים של צוות הרמי"ם, ולנושא מוקדשים אף ימי עיון מיוחדים.

הקשר עם התלמידים ממשיך גם בזמן השירות הצבאי בחבילות, עלונים וכמובן בביקורים של הרמי"ם והחברים.

הישיבה הגבוהה

בישיבה ישנה מסגרת של "ישיבה גבוהה" המאפשרת להמשיך ולגדול בתורה לפני הגיוס. נוצר "דיבוק חברים" מיוחד בין כל בני הישיבה, אלו המתגייסים ואלו הנשארים בישיבה.