ישיבת כרם ביבנה

The Sons of Korach

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה

It says in Parshat Nitzavim: "When all these things come upon you ... you will return it to your heart ... you will return unto Hashem, your G-d ... When you shall return to Hashem, your G-d, with all your heart and with all your soul." (Devarim 30:1-10) A number of levels of teshuva are mentioned here. The Ran explains in his tenth sermon that the first level of repentance is the mere thought of teshuva in the heart. Although it is not yet expressed in action, there is, nonetheless, the beginning of the teshuva process. Afterwards comes an additional stage, in which the teshuva is expressed in action. This is why is says first, "return it to your heart" – i.e., you will think teshuva in your heart, although not yet complete it in action, and afterwards you will go one to complete it, as it says: "return unto Hashem."

Continuing the idea of the Ran we can explain that this repentance is also incomplete, since Chazal teach that teshuva "unto" (ad) is still not complete teshuva, but rather out of fear and not for its own sake. However, in the end will come complete teshuva, about which it says, "return to (el) Hashem." This refers to complete teshuva out of love and for its own sake, in contrast to teshuva "unto," about which Chazal comment, "ad, velo ad b'chlal."

Thus, it says in Yalkut Tehillim (ch. 45, #747):

Come and see the children of Korach. Before they repented, they were not called 'shoshanim' and 'yedid' (roses and beloved). Once they repented, they were called 'shoshanim' and 'yedid,' as it says: "On the shoshanim, [by the sons of Korach] ... a song of yedidot." (Tehillim 45:1)

What teshuva did the sons of Korach do? The Yalkut explains this, as well (#749):

"My heart murmurs something good." (Tehillim 45:2) This teaches that they were not able to confess verbally, but since their hearts murmured teshuva, G-d accepted them. Thus, it says: "You my son, Solomon: Know the G-d of your father and serve Him with a perfect heart and with a willing soul, for Hashem searches all hearts and discerns every product of one's thoughts." (Divrei Hayamim I 28:9) It does not say 'every thought,' but rather 'every product of ones thoughts.' Before a person forms the thoughts in his heart – G-d understands. Why were they unable to sing with their mouths? Hell was open and fire was burning around them, as it says: "A fire went forth from before Hashem" (Bamidbar 16:35), and, "The earth opened its mouth and swallowed them." (Bamidbar 16:32) Therefore, it says, "My heart murmurs."

Thus, the repentance of the sons of Korach was only in their heart. The thought still did not find expression in action, not even through speech, and they were already called 'yedidim.'

The Rambam writes something similar in Hil. Teshuva (7:6): "Teshuva draws close those who are distant. Yesterday he was hated before G-d – despised, distanced and abominable. Today he is beloved and charming, close and yedid." The time span between yesterday and today is very short, and still it is possible in this short time to turn into a yedid. This is what the sons of Korach did.

This needs to be our inspiration when saying "Lamenatze'ach to the sons of Korach." The time of shofar-blowing is one of justice, and we must remember the sons of Korach, who were unable to speak because of the fire of Gehenom, and even so their heart murmured something good. In the merit of this thought of teshuva they deserved to become shoshanim and yedidim, even at the last minute.

Most importantly, we should not be afraid and not give up hope!

 

 

קוד השיעור: 3903

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

(Translated by Rav Meir Orlian)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב בן-ציון אלגזי
הרב בן-ציון אלגזי
ע 2
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K