eshkolot 148 Nizavim - Vayelech 5770

אשכולות 148 פרשת ניצבים - וילך תש"ע

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב אלול תש"ע

קוד השיעור: 4659

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

אשכולות 148 פרשת ניצבים - וילך תש"ע

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: