ישיבת כרם ביבנה

מפגל - האם הויא היזק שאינו ניכר (בבא קמא)

הרב דוד קב

MS Word להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בכ"ג כסלו תשע"א

קוד השיעור: 4749

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

השיעור ניתן בתאריך כ"ג כסלו תשע"א

גמ' ה. למעוטי מוסר ומפגל
עיין רש"י ד"ה מפגל: כהן ששחט קרבנו של ישראל חטאת לשם שלמים וכו'
קושיית השטמ"ק הרי שחיטה כשרה בזר.
עיין רש"י כריתות ב: ד"ה ומפגל: כהן שפיגל לאכלו חוץ לזמנו דאינו משלם ממיטב דהאי היזקא דיבורא בעלמא והיזק שאינו ניכר הוא.

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: