' wmv/wma %>
ישיבת כרם ביבנה

''ואתה תצוה''

הרב הראשי, הרב יונה מצגר

 

 

השיעור ניתן בז' אדר תשע"א

קוד השיעור: 4805

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מתוך שיעורים שניתנו ביום השנה ה16 לפטירת מרן רה"י זצ"ל. טקס סמיכת הרבנים והדיינים.

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב הראשי, הרב יונה מצגר
הרב הראשי, הרב יונה מצגר
E
הרב הראשי, הרב יונה מצגר
הרב הראשי, הרב יונה מצגר
ע K
הרב הראשי, הרב יונה מצגר
הרב הראשי, הרב יונה מצגר
ע 2
אבינדב אבוקרט
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K