' wmv/wma %>
ישיבת כרם ביבנה

מוסקט # פרשת בא: מצה זו על שום מה

הרב קלמן מאיר בר

 

 

השיעור ניתן בכ' טבת תשע"ד

קוד השיעור: 5667

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מוסקט לפרשת בא (זמן חורף תשע"ד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
אור ישראל שוורץ
ע K
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע K
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע K
אבישי אהרוני
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K