ישיבת כרם ביבנה

ולדרוש להו דאונס שרי

הרב דוד קב


כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ג: ולידרוש להו דאונס שרי
סנהדרין עד: - תוספות ד"ה והא אסתר פרהסיא הוי במה שמתרץ - וי"ל וכו'
חידושי ר' חיים הלוי  הלכות יסודי תורה (ה' א'), ד"ה וי"ל
שו"ע יו"ד סימן קנ"ז גליון מהרש"א שם מהו הדין בעלתה טינה בליבה

 

 

השיעור ניתן בז' חשון תשע"ו

קוד השיעור: 6649

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות ג: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: