ישיבת כרם ביבנה

פירסה נידה - אינו מעלה לה מזונות

הרב דוד קב


כתובות ב. - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ב. הגיע זמן ולא נשאו וכו'
ר"ן (א. בדפי הרי"ף) ד"ה או שפרסה נדה
רמב"ם הלכות אישות פרק י', הל' א', ב', ו'
כתובות נו. בעי רבין נכנסה לחופה וכו' בעי רב אשי נכנסה לחופה וכו'
רא"ש שם
רי"ף ור"ן שם

 

 

קוד השיעור: 6724

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות ב. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: