ישיבת כרם ביבנה

איך מתקשרים לתורה?

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה

התשובה לשאלה הזאת בדרך כלל מאכזבת את השואל, משום שהיא מזכירה את בעיית הביצה והתרנגולת. מתחברים ללימוד תורה ע"י לימוד תורה. אין פיתרון קסם אחר. את הצעד הראשון חייב האדם לעשות בעצמו מתוך קושי ויגיעה. חז״ל מצאו לכך רמז בתורה ״אם בחוקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה". עמל דוקא. הקשר לתורה, הטעם הטוב וההבנה שהיא ״חיינו ואורך ימינו״ יבואו בהמשך.


התורה, בניגוד לכל החכמות האחרות, אינה נמדדת בהישגים אלא במאמץ שהאדם משקיע, ״אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר״. ושאל החפץ חיים, וכי יש אדם שמוכן לעמול ולא לקבל שכר? אלא שבחכמות העולם השכר אינו העמל אלא על ההישגים ואילו בתורה השכר הוא על עצם העמל, וע״ז אנו מברכים כל יום ״לעסוק בדברי תורה״ ולא לדעת תורה.


רעה חולה היא, כותב הרב קוק זצ״ל, הנטייה של הפדגוגים להקל את עול הלימוד, וחושבים הם שיביאו ברכה לעולם בהקנייתם את הידיעות התורניות באופן קל, שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. תועלת הדבר אינה אלא מתעה (עין איה על ברכות סג ע"ב, עמ׳ 391).


ופירש בזה הגמ׳ על הפסוק במשלי (ל, לג) ״כי מיץ חלב יוציא חמאה - במי אתה מוצא חמאה של תורה, כמי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה". את המובחר שבתורה תמצא רק כמי שהתגדל על עבודת התורה כעמל וקנה אותה ביגיעה ולא בדרך שעשועי ילדים, כמו שהגדול קץ במזון של יניקה, אף שהוא מושג בקלות ובמהירות, וכן יקוץ המתרגל ביגיעה ועבודת העיון, ששמח בזה, בלימודים הנקנים ע״י דרכים קלים.


״כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה״ - בהמשך, אחר שיעסוק כתורה. ״באורך נראה אור״, אור התורה יאיר לו לראות אור גדול יותר.


אמנם כדי לפתוח פתח ליגיעת התורה, רצוי ללמוד בספרים המדברים על ערכה של תורה כמו נפש החיים, אורות התורה, מעלות התורה ועוד, כדי לעורר את החשק להציץ בעולמה של תורה, ומכאן ואילך יגבר האור.


ועוד פעולה אחת. ״מה יעשה אדם ויחכם? א״ל ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו הרבה עשו כן ולא הואיל להם. אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, שנא׳ ״ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה״. מאי קמ״ל? דהא בלא הא לא סגי" (נדה ע ע״ב).


ועל כך אנו מתפללים ״והערב נא ה׳ אלקינו את דברי תורתך״. ולבסוף נהיה ״לומדי תורתך לשמה״.


טעמו- וראו כי טוב ה׳.

 

 

השיעור ניתן ב חשון תשס

קוד השיעור: 7439

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר בעניין הדרך להכנס לעולמה של תורה

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K