Eshcolot 425 # Chukat 5777

אשכולות 425 # חקת תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


למות באהלה של תורה
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


למה פרה אדומה?
ר' יעקב אביעד דואני


'שליש בתלמוד' או רק בתלמוד | קידושין ל ע"ב // חלק א'
מלאכי גוטמן (ה')


מנהג המתנת שלש שעות בין בשר לחלב
ר' אריאל שמואל דוד


מי מריבה
שלומי מנגיסטו (א')


נחש הנחושת
ר' אסי ישראל מוזר


אמירה לגוי בהדלקת מכשיר חשמלי בשבת
ר' איתן גרתי


לפני ה' / קהל ה'
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בד' תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7612

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת חקת
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב עדי יהודה נוסבאום
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע