Yeshivat Kerem B'Yavneh

Mitzvot in Time and Space - 25 Nisan 5761; April 18, '01

הכנס החמישי לענייני קידוש החודש ואסטרונומיה יהודית

 נושא הכנס: "איזהו מקומן של מצוות"

 

ה"מכון ללימודי קידוש החודש ועיבור השנה" מזמין את ציבור הלומדים לכנס

שייערך בעז"ה ביום ד' כ"ה בניסן ה'תשס"א (18 באפריל 2001 למנינם)

בישיבת "כרם ביבנה".

 

10:30 התאספות ורישום.

11:00 הרב אברהם ריבלין שליט"א, משגיח רוחני בישיבת כרם ביבנה - פתיחה ודברי ברכה.

11:15 הרב זלמן מנחם קורן שליט"א - השבת בארצות הצפון.

12:00 ר' ניסים וידאל שליט"א, פרופ' לאסטרונומיה – קיום מצוות בחלל החיצון (בליווי סרט
בהפקת פרופ' וידאל).

12:45 הרב נחום אליעזר רבינוביץ' שליט"א, ראש ישיבת מעלה אדומים – שאלות זמן ומקום
בהלכה.

13:30 הפסקה, ארוחת צהרים.

14:30 תצוגת ספרים ותוכנות בנושא קידוש החודש והלוח היהודי.

15:00 הרב חיים בניש שליט"א מחבר "הזמנים בהלכה" – שאלת קו התאריך.

15:45 הרב מרדכי גנוט שליט"א מחבר "לוח דבר בעתו" – חיים בחלל במקורות היהדות.

16:30 דברי נעילה ותפילת מנחה.

<><><><><><><><><><><><><><><>

 

בין ההרצאות תערכנה הפסקות של 10-5 דקות. כיבוד קל יוגש למשתתפים במשך היום.

ההשתתפות בכנס (כולל כיבוד קל) חינם.

מי שמעוניין יוכל להזמין ארוחת צהריים מלאה במחיר 25 ש"ח - חובה להזמין מראש !

 

חדש !!! בכנס יימכר כרך א' של "יודעי בינה" - מאסף מאמרים תורניים

בן 220 עמ' לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית.

 

 

נא להירשם מראש. טלפון לבירורים, הסעות והרשמה: 08-8566560 שי ואלטר.

עוד במכון:

 

כולל קידוש החודש: תוכנית לימודים של 20 שיעורים, פעם בשבוע אחה"צ, למשך 3 שעות.

בכולל מקיפים את ענייני קידוש החודש בגמרא וברמב"ם, ומופיעים בו מגדולי הרבנים והמומחים בענייני הלוח היהודי וקידוש החודש.

מהמרצים: הרב זלמן קורן שליט"א, הרב חיים בניש שליט"א, הרב מרדכי גנוט שליט"א, הרב איתן צקוני שליט"א. ר' ניסים וידאל, ד"ר לאסטרונומיה.

באייר מתחיל בעזהי"ת המחזור הרביעי שיימשך עד אלול.

תערוכת קידוש החודש: תצוגה של תמונות ומכשירים הממחישה את תהליך קידוש החודש כפי שהוא מופיע במשנה מסכת ראש השנה, בגמרא וברמב"ם וכן מצגת מולטימדיה מיוחדת המתארת את שלבי קידוש החודש. מיועד לתלמודי תורה ולבתי ספר, ולכל קבוצה המתעניינת.

 

לפרטים. שי ואלטר, ישיבת כרם ביבנה. 08-8566560