Yeshivat Kerem B'Yavneh

The Rambam's impact on Kiddush Hachodesh and Jewish astronomy - 27 Nisan 5764; April 18, '04

הכנס השביעי לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית

לרגל שנת ה-800 לפטירת הרמב"ם, בנושא:

פועלו של הרמב"ם - בשדה קידוש החודש והתכונה

ה"מכון ללימודי קידוש החודש" מזמין את ציבור הלומדים לכנס

שייערך בעז"ה ביום ראשון, כ"ז בניסן ה'תשס"ד, בישיבת "כרם ביבנה".

סדר היום:

10:30 התאספות ורישום.

11:00 הרב אברהם ריבלין, משגיח רוחני בישיבת כרם ביבנה: פתיחה ודברי ברכה.

 11:30 הרב חיים בניש, מחבר ה"זמנים בהלכה": הכוכבים במשנת הרמב"ם.

12:30 הרב ד"ר דרור פיקסלר, מכון מעליות, ישיבת מעלה אדומים:  לשאלת ייחוס חידושי מסכת ראש השנה לרמב"ם.

13:30 הפסקה, ארוחת צהרים, תצוגת ספרים ותוכנות.

14:30 ד"ר שמעון בולג, מחבר "פיסיקה במקורות יהודיים": פרשנים ופירושים על הלכות קידוש החודש.

15:30 רב מרדכי גנוט, מחבר "לוח דבר בעתו":  יחסו של הרמב"ם לאסטרונומיה ולאסטרולוגיה. 

הטרנזיט של נוגה.

 

16:30 המהנדס יעקב לוינגר, מחבר "על השמינית": קושיות חמורות בהלכות קידוש החודש והתמודדות עמן.

17:30 דברי נעילה ותפילת מנחה

 בין ההרצאות תערכנה הפסקות של 5-10 דקות. כיבוד קל יוגש למשתתפים במשך היום.

ההשתתפות בכנס (כולל כיבוד קל) חינם.

המעוניינים יוכלו להזמין ארוחת צהריים מלאה בתשלום - חובה להזמין מראש בטלפון !

במקום פרטים והרשמה למחזור הלימודים של הקיץ בנושא "הזמנים בהלכה" (12 שיעורים).

חדש !!! בכנס יימכר הקובץ "יודעי בינה" ב' –

קובץ מאמרים בתכונה יהודית.

 

טלפון לבירורים: 8566560-08 שי ואלטר.

באין מענה נא להשאיר הודעה קולית.