Yeshivat Kerem B'Yavneh

Eigth Convention: Kiddush Hachodesh, Halachic Times, and Jewish Astronomy - 24 Nisan 5765; May 3, '05

הכנס השמיני לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית

 

ה"מכון ללימודי קידוש החודש" מזמין את ציבור הלומדים לכנס

שייערך בעז"ה ביום שלישי, כ"ד בניסן ה'תשס"ה, בישיבת "כרם ביבנה".

 

סדר היום:

10:30 הרב זלמן מנחם קורן שליט"א, ירושלים: שיטות הראשונים בדעת רבינו תם בסוגיית בין השמשות.

11:30 ד"ר רוי עמנואל הופמן, האגודה הישראלית לצפייה בירח החדש: קריטריוני ראיית הירח השונים לעומת קריטריון הרמב"ם.

12:30 ראש ישיבת כרם ביבנה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א: קידוש החודש וחידוש הסנהדרין לשיטת הרמב"ם.

13:30 הפסקה, ארוחת צהרים, תצוגת ספרים ותוכנות.

14:45 הרב מרדכי גנוט שליט"א, מחבר "לוח דבר בעתו": על דחיית בט"ו תקפ"ט, תחזית אסטרונומית לעתיד הקרוב.

15:45 עו"ד ישראל סלומון, בני ברק: על סדרן של פרשות השבוע בכל שנה.

16:45 תפילת מנחה.

17:00 הרב יהודה הרשקוביץ' שליט"א, מכון "תוכן", ירושלים: צורת היקום בעיני חז"ל.

18:00 ד"ר שמעון בולג, "מחבר פיסיקה במקורות יהודיים": אוצרות תכונה בדברי מפרשי הש"ס.

19:00 מר אברהם פרנקל, נוף איילון: ליקויי מאורות בפיוטי הראשונים.

20:00 דברי נעילה ותפילת ערבית.

 

בין ההרצאות תערכנה הפסקות של 5-10 דקות. כיבוד קל יוגש למשתתפים במשך היום.

ההשתתפות בכנס (כולל כיבוד קל) בעלות 25 ₪ למשתתף.

המעוניינים יוכלו להזמין ארוחת צהריים בעלות נוספת של 25 ₪ - חובה להזמין מראש בטלפון.

במקום פרטים והרשמה למחזור הלימודים של הקיץ בנושא "הלוח היהודי" (14 שיעורים מידי יום ג', בין השעות 17:00-20:00) שיתחיל בעז"ה ביום ג', א' באייר התשס"ה.

טלפון לבירורים: 8566560-08 שי ואלטר. באין מענה נא להשאיר הודעה קולית.