המאבד ממונו לדעת

המאבד ממונו לדעת

BackBack to Main Page

By: Rav Yishai Buchris

משפט התורה בחיי המעשה

MS Word Download the Shiur

Shiur ID: 4228

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: