חנוכה: כוחם של חכמי ישראל

חנוכה: כוחם של חכמי ישראל

BackBack to Main Page

By: Rav Ari Katz

מתורת מרן ראש הישיבה זצ"ל (זמן חורף תשע"ה)


שיעורים בנושא ימי החנוכה
מתורת מרן ראש הישיבה זצ"ל: כוחם של חכמי ישראל


השיעור נמסר במסגרת השתלמות המנהלים המתקיימת בישיבה

Shiur ID: 5958

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: