העולם הפנימי של בני יעקב

העולם הפנימי של בני יעקב

BackBack to Main Page

By: Rav Moshe Stav

שיעור לפרשת ויגש

שיעור לפרשת ויגש
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7434

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: