מצה זו - על שום מה?

מצה זו - על שום מה?

BackBack to Main Page

By: Rav Kalman Ber

רב העיר נתניה

כנס שואלין ודורשין - ניסן תשע"ט

רעיונות להגדה של פסח / ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א

חמץ – היתרא בלע או איסורא בלע / ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א

המצה והאפיקומן / נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א

מצה זו על שום מה / רב העיר נתניה, הרב קלמן מאיר בר שליט"א

ארבע כוסות / רב העיר ירושלים, הרב אריה שטרן שליט"א

פסח - שיעורים ושיחות # כנס שואלין ודורשין (ניסן תשעט)

Shiur ID: 8636

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: