ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביקור צנחנים

לקראת יציאתם לשבוע מלחמה וסיום אימון מתקדם, זכו חיילנו שבצנחנים לביקור על ידי ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן, ור"מ שנה ב הרב שאול אלעזר שנלר.