עקירה לצורך הנחה

עקירה לצורך הנחה

BackBack to Main Page

By: Rav Moshe Dimitman

מראה מקומות:
דף לא ע"א: גופא אמר רבי חסדא...
עד דף לא ע"ב: הבא על אחותו.
וברש"י ותוס' דף ל' ע"ב תוס' ד"ה רב אשי.

Shiur ID: 4512

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: