דעת בעלים במוקצה

דעת בעלים במוקצה

BackBack to Main Page

By: ר' מאיר ציצוביץ'

מתוך "נעם שבת", אסופת מאמרים בהלכות שבת

MS Word Download the Shiur

(פורסם בחוברת "נעם שבת")

Shiur ID: 4967

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Aryeh Stern
Rav Aryeh Stern
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
ר' יונתן רובין
ע