מרפסין איגרי # תשעה באב שנדחה

מרפסין איגרי # תשעה באב שנדחה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מרפסין איגרי - רעיונות קצרים בעיון: לתשעה באב (זמן קיץ תשע"ה)Shiur ID: 6549

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: