פתח פתוח מצאתי

פתח פתוח מצאתי

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

כתובות - שיעור עיון כללי בנושא: ביאור דברי הרא״ש פ״א דכתובות סימן י"ח (זמן חורף תשע"ו)

כתובות - שיעור עיון כללי
בנושא: ביאור דברי הרא״ש פ״א דכתובות סימן י"ח


לרקע יש ללמוד את הסוגיות:
כתובות יב: משנה -יג. ש״מ 
כתובות יג. משנה רואה מדברת... - עמוד ב .. אפילו ברוב כשרים
כתובות ע״ה. משנה: היו בה מומין - עמוד ב .. כהה טהור

Shiur ID: 6815

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע