כותב אדם עדותו על השטר

כותב אדם עדותו על השטר

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

שיעורי עיון כללי בכתובות כ. - כותב אדם עדותו על השטר כו' (שיטת הרמב"ם פ"ח מהלכות עדות הלכה א-ה)

מראה מקומות לשיעור:
כתובות כ. כותב אדם עדותו וכו'. תוד"ה ורבי יוחנן
תוספתא שם פ"ב ברייתא ב'
ירושלמי שם פ"ב ריש הלכה ד'
כתובות כ:-כא. פלוגתא דרבי ורבנן
רמב"ם עדות פרק ו' הלכה ג', פרק ח' הלכה א-ה
כתובות פה. רש"י ד"ה מרענא ובתוספות רי"ד שם

שיעורי עיון כללי בכתובות כ. - כותב אדם עדותו על השטר כו' (שיטת הרמב"ם פ"ח מהלכות עדות הלכה א-ה) (זמן חורף תשע"ו)

,

Shiur ID: 7003

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע