מאבקי בכורה ובחירה בספר בראשית

מאבקי בכורה ובחירה בספר בראשית

BackBack to Main Page

By: Rav Avraham Rivlin

שיעור לפרשת ויחי

שיעור לפרשת ויחי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7447

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: