השילוב הראוי באמת

השילוב הראוי באמת

BackBack to Main Page

By: Rav Avraham Rivlin

שיעורי הכנה לשירות הצבאי

שיעורי הכנה לשירות הצבאי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7514

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: