הרב ח"י גולדוויכט זצ"ל

הרב ח"י גולדוויכט זצ"ל

BackBack to Main Page

By: הרב יוסף מיירניק

עצרת הזיכרון ה-22 לפטירת מרן ראש הישיבה
הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל

הדוברים בעצרת:
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א

סגן רה"י, הרב אהרן פרידמן שליט"א
נכד הרב, הרב יוסף מיירניק שליט"א

בסיום הערב חולקו פרסים על הצלחה במבחני העיון

עצרת הזיכרון ה-22 לפטירת מרן ראש הישיבה הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7531

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: