העוסק במצוה פטור מהמצוה

העוסק במצוה פטור מהמצוה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

שיעור עיון לל"ג בעומר

מראה מקומות לשיעור:
שבת יא. ואם התחילו אין מפסיקין... אתאן לדברי תורה וכו' (על דברי המשנה ב י: עיין רש"י שם)
עיין תוספות ד"ה כגון רשב"י וחבריו.
רמב"ם הלכות ק"ש, פרק ב' הלכה י"ג וכס"מ שם.
רמב"ם הלכות ק"ש, פרק א' הלכה ז' ("וכל שאינו אומר אמת ויציב...") וכס"מ שם.

ל"ג בעומר - שיעור ושיחות: בנוגע להנהגת רבי שמעון בר יוחאי (זמן קיץ תשעד)

Shiur ID: 8646

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: